Riskhantering

green-hot-air-balloon-sxc.hu2.jpg

Praktikertjänst Försäkring arbetar metodiskt för att säkerställa Praktikertjänstkoncernens alla risker, och skapa en enhetlig nivå vad gäller skadeförebyggande arbete.


Vi bedriver ett aktivt skadeförebyggande program, där vi bland annat utför riskbesiktningar och riskanalyser, med fokus på våra läkarhus och de största riskexponeringarna i koncernen.

Riskkontroll är en förutsättning för trygghet, lönsamhet och kvalitet, och hjälper till att upprätthålla det förtroende som personal, kunder och samhälle känner för verksamheten.

Riskhantering, även kallat Risk Management, handlar alltså om att på ett systematiskt sätt skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker, så att verksamheten når sina mål med ett minimum av störningar.

Det skadeförebyggande arbetet bygger på en definierad standard med bör-/skallkrav som bestämmer inom vilka ramar riskarbetet ska utföras. Målet är att begränsa skador och förluster till både antal och omfattning.