Om oss

Om oss

Historia

Tidigare fanns det ett flertal olika försäkringar inom Praktikertjänst. Genom det egna bolaget kunde moderföretaget få kontroll över de försäkringar som verksamheterna använder och de risker som finns i koncernen. Därför bildades Praktikertjänst Försäkring år 2007.

Under 2005 och 2006 genomfördes en kartläggning  av Praktikertjänstkoncernens samlade försäkringsprogram där det framkom att olika verksamheter var försäkrade genom en rad olika försäkringsbolag - ett både kostsamt och opraktiskt upplägg.

Ur detta grundades dotterbolaget Praktikertjänst Försäkring. Genom dotterbolaget kan Praktikertjänst själva försäkra och ha kontroll på de risker som finns i koncernen.

Praktikertjänst Försäkring AB är ett helägt dotterbolag inom Praktikertjänst AB.

Företaget är ett så kallat captivebolag, som renodlat ägnar sig åt skadeförsäkringar och skadeförebyggande arbete i koncernen. Ett captivebolag är ett försäkringsbolag som ägs av ett företag som inte har försäkring som huvudsyssla.

Fördelarna med försäkringsverksamhet i egen regi är många. Bättre kontroll över riskerna gör att man aktivt kan genomföra riskanalyser och skydda verksamheten med bland annat:

 - ett systematiskt skadeförebyggande arbete
 - skräddarsydda försäkringslösningar
 - skadeförebyggande investeringar